Logori u Beogradu

Za vreme Drugog svetskog rata u Beogradu su postojala četiri koncentraciona logora: Staro Sajmište, Topovske Šupe, Banjica i Milišićeva ciglana. Istorija logora i žrtve posle osamdesetih godina prošlog veka instrumentalizovane su u političke svrhe, a inicijative nevladinih organizacija i zajednica sećanja, mediji i političari uglavnom ignorišu.

snapshopt

O projektu "Protiv Zaborava"

Za vreme Drugog svetskog rata u Beogradu su postojala četiri koncentraciona logora: Staro Sajmište, Topovske Šupe, Banjica i Milišićeva ciglana. Istorija logora i žrtve posle osamdesetih godina prošlog veka instrumentalizovane su u političke svrhe, a inicijative nevladinih organizacija i zajednica sećanja, mediji i političari uglavnom ignorišu. Cilj projekta je da proširi obaveštenost o stvarnim dogođajima u Drugom svetskom ratu, pojača sećanja na zločine nacista i njihovih domaćih kolaboracionista u četiri logora nad Jevrejima, Romima, Srbima i pripadnicima drugih nacija i različitih političkih uverenja. Takođe, cilj je da se podstakne javna rasprava o načinu obeležavanja sećanja na žrtve. Dugoročniji cilj projekta je da učini legitimnim uključivanje javnosti u debate o Drugom svetskom ratu i o logorima, u naporu da spreči zloupotrebe i instrumentalizaciju istorije, kao što to čine stranke na vlasti i ograniči njihove ambicije da diktiraju istorijska sećanja zidanjem spomenika, ritualima komemoracija, sadržajima u školskim udžbenicima zavisno od političkog interesa.