16.01.15.

Ministarstvo žrtava, ili participativna demokratija

Nacrt zakona o spomen obeležjima, koji je pripremilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i koji je do 20. januara u postupklu javne rasprave, treba da reguliše način i uslove pod kojima država Srbija podiže i održava spomen-obeležja. Po našem mišljenju ovaj Nacrt ne rešava skoro ni jedan…
15.01.15.

Background on the event on 27 January 2015

No government official from Serbia attended the 60th anniversary commemoration of the liberation of Auschwitz-Birkenau. The intervening years until this 70th anniversary have not brought affirmative change in the way the state addresses remembrance.  The trend in Serbia has been particularly negative. The events of World War II have become…
15.12.14.

Nacistički logori u jugoslovenskom igranom filmu

Socijalistička Jugoslavija proizvela je dvadesetak igranih i dokumentarnih filmova na temu ili sa motivima koncentracionih logora i nacističkih zatvora. Iako u broju od skoro 900 igranih filmova, koliko je snimljeno do raspada SFRJ, to izgleda srazmerno malo, treba imati na umu da je logorsko iskustvo Jugoslovena dokumentovano u različitim izvorima,…
24.06.14.

Razgovor logoraša, priprema bekstva

RANJENIK: Znači, da ostanemo? I da za tih nekoliko dana života ubijemo još stotine hiljada nevinih? 58964: Ne znam! Znam samo da su dobro učinili oni koji su odbili da rade ovde. RANJENIK: Oni su bili kukavice! Bojali su se susreta sa smrću. 58964: Ne govori o njima tako! Zabranjujem…