Odabrana literatura

 • Jaša Romano: Jevreji Jugoslavije 1941. – 1945. žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata, www.znaci.net
 • Valter Manošek,  Holokaust u Srbiji, Vojna okupaciona politika i uništavanje Jevreja 1941.-1942., Službeni list SRJ, Beograd, 2007.
 • Christopher R. Browning, Konačno rešenje u Srbiji – Judenlager na Sajmištu – Studija slučaja, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, br. 6, 1992.
 • Milan Koljanin, Nemački logor na Beogradskom sajmištu, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1992.
 • Milan Koljanin, Jevreji i antisemitizam u kraljevini Jugoslaviji 1918.-1941.,  Institut za savremenu istoriju, Beograd 2008.
 • Branislav Božović, Beograd pod komesarskom upravom 1941.., Autor: Institut za savremenu istoriju, 1998.
 • Branislav Božović, Specijalna policija u Beogradu 1941.-1944. , Zavod za udžbenike – Beograd, 2014.
 • Olivera Milosavljević, Savremenici Fašizma 2. Jugoslavija u okruženju 1933.-1941., Ogledi, Beograd 2010. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 • Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941.–44. Priručnik za čitanje grada, Uredili Rena Redle i Milovan Pisari
 • Milovan Pisari, Stradanje Romau Srbiji  za vreme Holokausta, Forum za primenjenu istoriju, Beograd 2014.
 • Žarković Nenad, Prolazni logor Topovske Šupe, Nasleđe 2009, Beograd, br. 10
 • Jovan Bajford, Staro sajmište, Mesto sećanja, zaborava i sporenja, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd 2011.
 • Olga Manojlović Pintar, Aleksandar Ignjatović, Prostori selektovanih memorija: Staro sajmište u Beogradu i sećanje na Drugi svetski rat , Kultura Sjećanja:1924., Disput, Zagreb, 2008
 • Olivera Milosavljević, Savremenici Fašizma 1. Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933.-1941., Ogledi, Beograd 2010. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 • Olivera Milosavljević, Potisnuta istina Kolaboracija u Srbiji 1941.-1944. Ogledi beograd 2006. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 • Andrej Mitrović, Fašizam i nacizam , Udruženje za društvenu istoriju I Čigoja štampa, Beograd 2009.
 • Đokica Jovanović, Prilagođavanje – Srbija i moderna:od strepnje do sumnje, Sven Niš i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Boegradu 2012.
 • David Albahari, Gec i Majer, Stubovi kulture, Beograd, 1998.
 • Ivan Ivanji, Aveti iz jednog malog grada, Gradska narodna biblioteka Žarko Zrenjanin
 • Ivan Ivanji, Balerina i rat, Stubovi kulture, Beograd 2009.
 • Ženi Lebl, Do “konačnog rešenja” – Jevreji u Beogradu 1521.- 1942. Čigoja štampa, beograd, 2001.