Nedozvoljeno ponašanje gradske vlade

Autor: Inž. Tomislav Stefanović Beograd

I ja se pridružujem protestu profesora Predraga Miloševića u vezi sa ostacima logora na Starom sajmištu u Novom Beogradu.

Beogradska gradska vlast učinila je niz velikih dela po Beogradu , od privatnih nastradalih zgrada pa do ulica i puteva. Međutim, kad je reč o jednom spomeniku žrtvama Drugog svetskog rata – oglušila se potpuno, i na svoju štetu.

Po mojim ličnim saznanjima, uprava Memorijala „Staro Sajmište”, na čijem čelu stoje tako reći od početka osnivanja Memorijala – inž. Mošić i Desimir Tošić, došla je do obećanja jedne državne ustanove iz Nemačke finansijske pomoći za očuvanje poslednjeg ostatka logora koji je na teritoriji Srbije sahranio najveći broj političkih zatvorenika : 13.000. Gradska vlada do danas niti je spremna, niti je učinila samo jedan „ustupak”: da izradi predračun opravke Centralne kule koja se raspada već godinama pred očima, ne samo gradske vlade, nego i svih građana Beograda i Novog Beograda. U Srbiji verovatno nema tako zapuštenog spomenika žrtvama rata – kao što je slučaj Centralne kule na Starom sajmištu.

Očekujem još jedno brojnije protestovanje zbog nedozvoljenog ponašanja gradske vlade u Beogradu. Inž. Tomislav Stefanović Beograd

 

Inž. Tomislav Stefanović Beograd