Preuveličan broj žrtava

Autor: Desimir Tošić

„Spomen na rodoljube u Jajincima”, 28. 2.

Hteo bih da skrenem pažnju da je vreme, posle 66 godina od početka Drugog svetskog rata, da se ne objavljuju proizvoljni brojevi o žrtvama tog rata u Srbiji , odnosno Jugoslaviji – kad je reč o logorima iz tog ratnog vremena.

Godine 1989. objavljena je studija istraživačkog rada na Banjici , u izdanju Instituta za savremenu istoriju, iz pera Sime Begovića „Logor Banjica 1941–1944”. U taj logor dovedeno je u toku neke tri godine 23.637 političkih zatvorenika i od toga broja je streljano 4.600 lica. T

ri godine docnije objavljena je studija dr Milana Koljanina , u izdanju Instituta knjiga „Nemački logor na beogradskom sajmištu 1941–1944”. Po tom istraživanju dovedena su – nezavisno od jevrejskih zatvorenika – 31.972 zatvorenika i od tog broja stradalo je 10.636.

Oba istraživača podvlače da njihovi nalazi ne moraju biti apsolutno tačni , ali da stvarno ne mogu biti daleko od brojeva u istraživanju. Begović dodaje da je bilo streljanja i u logoru u Nišu i u logoru u Šapcu, ali je verovatno da nisu po broju blizu onog što se desilo na Banjici . Lično bih hteo da dodam, pošto sam i ja bio doveden 1943. u logor na Sajmištu, da treba razlikovati način likvidacije zatvorenika na Sajmištu od likvidacije na Banjici . U ovom logoru stradalo je 4.600 lica, dok su na Sajmištu najviše stradali od bolesti , gladi, zime, a da je manji broj ubijen vatrenim oružjem ili drugim sredstvima.

Dakle, postojalo je neispravno poređenje u pismu „Spomen na rodoljube u Jajincima” od 28. februara, da je u ovom logoru „stradalo više desetina hiljada ljudi ”.