Umanjen broj žrtava

Autor: Dušan Stojiljković

MEĐU NAMA

„Spomen na rodoljube u Jajincima”, 28. 2;

„Preuveličani broj žrtava” 9. 3. Ja u članku „Spomen na rodoljube u Jajincima” (J. Lucić), u kome se neodređeno kaže da je streljano „više desetina hiljada ljudi ”, vidim pre umanjenu brojku streljanih. Nekadašnje stratište u selu Jajinci nije samo stratište rodoljuba , kao što nema nijednog koncentracionog logora u kome su bili samo rodoljubi ili antifašisti . U svima su bili i oni, i kriminalci, i nevini ljudi, i belosvetski ološ i dr. Prema tome, i logori i stratišta su mesta gde su meštani i likvidirani iz svih slojeva ljudskog društava.

U logorima Trećeg rajha bilo je trinaest kategorija zatočenika – političkih i nepolitičkih . O broju žrtava u današnjem Spomen-parku Jajinci, tačno je, navode se različiti podaci. Oni se kreću u rasponu od oko 80.000 do 127.000 ljudi. Stvar je autora koji će izvor navesti. Izvori su: Arhiv Jugoslavije, građa Gestapoa, svedočanstva preživelih, svedočanstva begunaca iz radne komande koja je radila na ekshumaciji i spaljivanju leševa , meštana, grobara i dr.

Desimir Tošić kaže doslovce, pozivajući se na autora Simu Begovića, „Logor Banjica 1941–1944”: „U taj logor dovedeno je u toku neke tri godine 23.637 političkih zatvorenika i od toga broja je streljano 4.600 lica”. Sima Begović to nije napisao. On je samo naveo brojku 23.637 registrovanih zatočenika, nikako političkih! Od tog broja upisanih naveo je da postoje poimenični podaci za 4.600 streljanih. Prema tome, broj upisanih zatočenika ne odgovara broju onih koji su boravili u banjičkom koncentracionom logoru, a broj streljanih navodi samo registrovana streljana lica.

Prvi upisani banjički zatočenik Milojko Žižović , student prava, došao je sa drugom grupom, a ekshumirana Jevrejka Klara Kopel Ivanier i sin Kokan vode se pod datumom 16. 9. 1944, kao „upućeni na dalji boravak u logor u u Rajhu”.

 
Dušan Stojiljković, Beograd